• ராசியின் தன்மை : பெண் ராசி, நிலம், ஸ்திரம் பலம் : கேட்காமல் கிடைத்த வரங்கள் பலவீனம் : கேட்டும் கிடைக்காத சிறிய அளவு வரத்தை நினைத்து வருந்துவது. பிடிவாதம் இவர்கள் பலவீனம். ...
  • ராசியின் தன்மை : நெருப்பு, சர ராசி பலம் : தன்னம்பிக்கை , உறுதியான உடல் வாகு, பலவீனம் : முன் கோபம், ஈகோ உபரி தகவல் 1 : இவர்களுக்கு 3 ...
  • வாசகர்களுக்கு நவீன் சுந்தரின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். சந்திரன், சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இணைவுடன் 2019 ம் ஆண்டு குருவின் ஆதிக்கத்தில் இனிய புத்தாண்டாக மலர்கிறது. 1ம் எண் முதல் 9ம் எண் ...
  • July 1 to 15 2018 Successful days..for all the people. ஜூலை மாத வெற்றி நாட்கள் : பகுதி 1 வாசகர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். ஜூலை மாதம் 1ம் தேதி ...
  • Numerology Predictions for all : Written by Celebrity Numerologist Navin Sundar S ஜூலை மாத எண்கணித பலன்கள் : வாசகர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள்.1ம் எண் முதல் 9 ம் ...
  • June month auspicious dates to get success : Written by Numerologist Navin Sundar. ஜூன் மாதம் 1ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரையில் உள்ள அனுகூலமான நாட்களும் ...
  • Astrology Predictions for June month written by Astro Numerologist Navin Sundar : வாசகர்களுக்கு எனது வணக்கம்.1ம் எண் முதல் 9 ம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஜூன் மாத ...
  • Written by Celebrity Astrologer & Numerologist Navin Sundar from Miracles Astrology Center : மே மாதத்தில் வெற்றி தரும் நாட்கள் : பகுதி 2 வெற்றி பெற அன்றாட ...
  • மே மாதம்: Free Astrology Guidance for 1 to 15 of May 2018 : மே மாதம் 1ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரையில் உள்ள அனுகூலமான நாட்களும் ...
  • 1ம் முதல் 9 ம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மே மாத பொது பலன்கள் பற்றி இன்றைய கட்டுரையில் நாம் காணலாம் : 1 ம் எண் : சூரியன் : 1,10,19,28ம் ...